Контролери, регулатори, термотаймери за панел

Регулaторите - служат за регулиране на температура, влажност, налягане, ниво, обем и други.
Някои модели имат като опция вграден многопортов интерфейс за връзка с PC.


Закони за регулиране - двупозиционен, трипозиционен, дву- и три- степенен, PID-регулиране.

Регулaтор профилен - има програми и стъпки, за всяка стъпка се задават: скорост или време и температура.

Термомаймерите - служат за регулиране на температура, но имат и таймерни функции (характерен пример: обработка на продукт или детайл при определена температура за определено време).

Сензори -
обикновено не се комплектоват към изделията поради голямо разнообразие и конструкции. За изделия със сензор в комплекта това изрично е посочено "+сензор".

Сензори температурни -
Pt100/1000, PTC, NTC, термодвойки J, K, R, S, както и цифрови сензори.


Сензори други - за относителна влажност RH%, налягане, ниво, CO2, обем, токови 0 - 20 mA, 4 - 20 mA.

 

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КУТИЯ ИЗХОДИ ВХОДОВЕ РЕГУЛИРАНЕ ДИАПАЗОН ДИСКР
ЕТНОСТ

БАЗОВА ЦЕНА (лв)
C1/CT/Pt100/0-99.9°С Термотаймер цикличен с изход за охладител C1 2 Pt100 двупозиционно 0 - 99,9°С
99h59'
0,1°С 90,00
 C1/HO/Pt100/RS Терморегулатор прецизен -50,0°С до +99,9°С с избор нагряване / охлаждане; интерфейс C1 1 Pt100 двупозиционно -50 до 99,9°С 0,1°С 95,00
C1/PID/NO/Pt100/0-500 PID-регулатор програмируем с 1 изход за нагревател и 1 изход за охладител C1 2 Pt100 PID до 500°С 1°С 80,00
C1/PID/NO/PT100/0-5002i...o COCO PID-регулатор програмируем с 1 изход за нагревател и 1 изход за охладител C1 2 Pt100 PID до 500°С 1°С 80,00
C1/PID/TT/PT100/0-500 Термотаймер с PID-регулиране C1 2 Pt100 PID до 500°С 1°С 90,00
C1/TP/Pt100/-25,0+99,9°С Терморегулатор трипозиционен  прецизен C1 2 Pt100 трипозиционно -25 до 99,9°С 0,1°С 85,00
C1/TP/Pt100/0°С - 99,9°С Терморегулатор трипозиционен  прецизен с 1 изход за нагревател SSR, 1 изход за охладител релеен C1 2 Pt100 трипозиционно 0 до 99,9°С 0,1°С 85,00
C1/TT Термотаймер цикличен с избор нагряване / охлаждане C1 2 Pt100 двупозиционно 0 - 99,9°С
99h59' или безкрайно
0,1°С 90,00
C1/ТTP/Pt100/0-99.9°С Термотаймер трипозиционен  прецизен с 3 изхода: нагревател, охладител, таймер цикличен C1 3 Pt100 трипозиционно 0 до 99,9°С 99h59' или безкрайно 0,1°С 100,00
C1/V50 Измерител на обем до 49,99m3 с вход 4 - 20 mA C1   датчик за налягане   до 49,99m3 0,01m3 90,00
C44/2i4o/2TP Два трипозиционни терморегулатора C44/2 4 релейни 2 Pt100 трипозиционно 0 - 400°С 1°С 110,00
C44/2LP Tерморегулатор със защита по долна и горна граници C44/2 4 релейни 2 Pt100 двупозиционно 0 - 120°С 1°С 110,00
C44/milk Измерител на температура и обемза съд с обем до 9,99m3 C44/2 няма DTS1 няма -9,9°С  99,9°С 0,1°С 110,00
C44/2/TRH/4out/1 зона
044017
Термохигростат + сензор RHTM C44/2 4 релейни или SSR  RHTM трипозиционно 0 - 99,9°С
0-99,9%RH
0,1°С 0,1%RH 180,00
FC1-2/Pt100/DA300 Терморегулатор с 1 изход за нагревател FC1-2 1 релеен Pt100 двупозиционно 0 - 300°С 0,1°С 105,00
FC1-2/PID500NO/Pt100
044007
PID-регулатор програмируем с 1 изход за нагревател и 1 изход за охладител FC1-2 2 релейни или SSR Pt100 PID 0 - 500°С 0,1°С/1°С 85,00
FC1-2/Pt100/2i2o Терморегулатор 2-канален  FC1-2 2 релейни или SSR 2 Pt100 двупозиционно 0 - 500°С 1°С 105,00
FC1-2/Pt100/2i2o/-99,9 Терморегулатор 2-канален с функция "РАЗМРАЗЯВАНЕ" FC1-2 2 релейни или SSR 2 Pt100 двупозиционно -99,9°С до + 500°С 1°С 120,00
FC1-2/Pt100/HL Терморегулатор за охлаждане с 1 изход за охладител и 1 изход за аларма FC1-2 2 релейни Pt100 двупозиционно 0 - 99,9°С 0,1°С 105,00
FC1-2/PID/1i3o PID-регулатор програмируем с 1 вход и 3 изхода FC1-2 3 релейни или SSR Pt100 PID 0 - 500°С 1°С 105,00
FC1-2/RH/0-100% Регулатор на влажност с осушител и овлажнител + сензор RH FC1-2 2 релейни цифров RH трипозиционно 0 - 100% 0,1% 160,00
FC1-2/PTM/LEV                
FC1-2/P0-5/2L                
FC1-2/TP Терморегулатор 1 изход за нагревател и 1 изход за охладител FC1-2 2 релейни Pt100 трипозиционно 0 - 99,9°С 0,1°С 105,00
FC1-2/V/2L                
FC2-2/DA500
044002
Терморегулатор с изход за сирена FC2-2 2 релейни Pt100 двупозиционно 0° до 500°С 1°С 55,00
FC2-2/DA500T Термотаймер с външен бутон за стартиране на таймера FC2-2 2 релейни Pt100 двупозиционно 0° до 500°С  1 - 99" 1°С 60,00
FC2-2/DS500 Терморегулатор друстепенен FC2-2 2 релейни Pt100 двустепенно 0° до 500°С 1°С 55,00
FC2-2/DS500/ПАУЗА Терморегулатор с функция "ТЕХНОЛОГИЧНА ПАУЗА" FC2-2 2 релейни Pt100 двустепенно 0° до 500°С 1°С 55,00
FC2-2/HL-40+500
044008
Контролер за управление на охлаждане/нагряване + сензор FC2-2 2 релейни Pt100 двупозиционно -40°+500°С 1°С 65,00
FC2-2/PID500NO/Pt100
044004
PID-регулатор програмируем с 1 изход за нагревател и 1 изход за охладител FC2-2 1 SSR +
1 релеeн
Pt100 PID 0° до 500°С 1°С 60,00
FC2-2/PC100/T500 Регулатор на мощност 0-100% с  изход за SSR с измерител на температура 0°С до 500°С FC2-2 1 SSR Pt100 ШИМ 0° до 500°С 1°С 60,00
FC2-2/TP500 Терморегулатор с 1 изход за охладител и 1 за нагревател  FC2-2 2 релейни Pt100 трипозиционно 0° до 500°С 1°С 60,00
FC2-2/ТTP/MV Термотаймер за управление на мотор вентил с функция охлаждане/нагряване FC2-2 1 SSR +
1 релеeн
Pt100 трипозиционно 0° +99,9°С 0,1°С 60,00
FC2-2/TT500ПЕЧ/dry Термотаймер с функция standby-mode "ПОДГРЯВАНЕ", Y1-релеен изход, Y2-сигнализира за край на изминалото време; запис в EEPROM на всеки 15 минути FC2-2 2 релейни Pt100 двупозиционно 500°С
99h59'
1°С 60,00
FC44/0-100A Амперметър цифров с вход за токов трансформатор и функция "ИЗБОР НА ДИСКРЕТНОСТ" + токов трансформатор FC44 2
релейни
токов трансформатор двупозиционно 0 - 999,9
0 - 99,99
0 - 9,999
0,1
0,01 0,001
95,00
FC44/4-20(0-20)mA Процес-индикатор с токов вход и функция "ИЗБОР НА ДИСКРЕТНОСТ" FC44 2 4-20mA двупозиционно 0 - 100,0
0 - 25,00
0 - 9,999
0,1
0,01 0,001
88,00
FC44/4-20(0-20)mA/999,9 Процес-индикатор с токов вход,  функция "ИЗБОР НА ДИСКРЕТНОСТ" до 999,9 FC44 2 4-20mA двупозиционно 0 - 100,0
0 - 25,00
0 - 9,999
0,1
0,01 0,001
88,00
FC44/pH Измерител 0,00 - 14,0 pH с токов вход 4 - 20 mA FC44 0 4-20mA няма 0 - 14,0pH 0.01 - 0.1 pH 88,00
FC44/Pt100/4i4o+1i1o Терморегулатор 4-канален: 3 изхода нагряване, 1 охлаждане FC44 4 релейни или SSR 4 Pt100 двупозиционно до 400°С 0,1°С/1°С 110,00
FC44/Pt100/4i4o
044037
Терморегулатор 4-канален FC44 4 релейни или SSR 4 Pt100 двупозиционно до 400°С 0,1°С/1°С 110,00
FC44/TC/DS700(1200) Терморегулатор двустепенен до 700°С (1200°С) FC44 2 релейни или SSR термодвойка тип J или K двустепенно до 1200°С 1°С 95,00
FC44/TC/PID700(1200)
044006
PID-регулатор програмируем до 700°С (1200°С) с отложен старт с 1 изход за нагревател и 1 изход за охладител FC44 2 релейни или SSR термодвойка тип J или K PID до 1200°С 1°С 100,00
FC44/TC/PID1600 PID-регулатор програмируем с отложен старт с 1 изход за нагревател и 1 изход за охладител FC44 2 релейни или SSR термодвойка тип R или S PID до 1600°С 1°С 130,00
FTT16K/Milk Контролер за управление на съд за съхранение на мляко FTT16K 2 DTS1 двупозиционно  до 20 000 литра 0,1°С 155,00
FTT16K/PR250/Pt100 Контролер за профилно температурно регулиране с изход за цикличен таймер с външен бутон {START}; 6 програми FTT16K 4 Pt100 двупозиционно 250°С
12 стъпки
99h 59'
1°С 200,00
FTT16K/PR600/Pt100 Контролер за профилно температурно регулиране на процеси с външен бутон {START} FTT16K 4 Pt100 двупозиционно  600°С
99h 59'
0,1°С 250,00
FTT16K/PID PID-регулатор програмируем с 3 изхода за нагреватели и 1 изход за охладител FTT16K 4 DTS1 PID  0 -110°С
0,1°С 300,00
FTT16K/PR999 Контролер за профилно температурно регулиране до 999°С FTT16K 3 термодвойка PID  999°С
99h 59'
1°С 300,00
FTT16K/PR1150 Контролер за профилно температурно регулиране НАГРЯВАНЕ / ОХЛАЖДАНЕ до 1150°С; 5 програми, 8 стъпки FTT16K 3 термодвойка PID  1150°С
99h 59'
1°С 300,00
FTT16K/RT1 Термотаймер за сушилня + температурен цифров сензор FTT16K   DTS1 двупозиционно  99,9°С
99h 59'
 0,1°С
1 sec
200,00
FTT16K тестомесачка Термотаймер/Програматор за тестомесачка (ляво, дясно, права, обратна, сирена, стоп) + температурен цифров сензор FTT16K 6 DTS1 няма 25' 10 sec  0,1°С 150,00
FTT16K/PGM тестомесачка Термотаймер/Програматор за тестомесачка с 9 програми + температурен цифров сензор FTT16K 6 DTS1 няма 25' 10 sec  0,1°С 150,00
G14R/pH/4-20 Измерител pH 0,00-14,0 pH с дискретност 0,01/0,1 pH с фиксирани аларми на 3 нива; вход 4 - 20 mA G14R            
G14R/Pt100/DS500 Терморегулатор двустепенен от 0°С до 500°С с дискретност 0,1°С с 2 релейни изходa; вход - Pt100 G14R            
G14R/SC/PTC/2i2o Терморегулатор 2-канален (двузонов) от -50,0°С до +150°С с 2 изходa с 2 входа за PТС 2К сензори G14R            
G14R/SC/PWM/0%-100% Регулатор на обороти с ШИМ-изход G14R            
G14R/ТТ500/Pt100 Термотаймер за управление на фритюрник с външен бутон {START}  G14R 1 Pt100 двупозиционно 0 - 500°С 0,1°С 100,00