Специализирани контролери и регулатори

        Специализираните контролери за конкретни приложения се изработват по уточнени спецификации и се прилагат в специализирани машини и съоръжения, основно в месопреработката, хлебопроизводството, винарската и други промишлени дейности и производства. Предлагаме такива след уточняване на изискванията към микропроцесорния контролер, в това число се уточняват броя и вида на входовете и изходите, конструктивни особености, изисквания към алгоритъма на работа и други експлоатационни характеристики.
        Контролерите “Биосистем” предназначени за:
-    управление на пароварилни кабини, тумблери и разни сушилни при месообработката
-    ротационни и вертикални ферментатори и съдове във винпромите
-    тунелни и други пещи, тестомесачки, дозиращи контролери, втасвални камери при хлебопроизводството
-    системи за контрол на достъпа и температурите за хладилно оборудване със скъпо съдържание     
ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ ВХОДОВЕ
WM1/TP/RS Трипозиционен прецизен терморегулатор от -9,9°С до +99,9°С; 1 изход нагревател, 1 изход охладител; клеми, цифров сензор, интерфейс за мрежа до 128 контролера AC24V SMT160-30z
WM1/НC/RS Прецизен терморегулатор от -9,9°С до +99,9°С; с 1 релеен изход (избира се функция нагревател или охладител); клеми, цифров сензор, интерфейс за мрежа до 128  контролера    
WM1/CT/0-99,9C Термотаймер: цикличен таймер до 100 часа, терморегулатор до 120°С, аларми t°С, time; 1 релеен изход за нагревател/охладител; 1 релеен изход за цикличен таймер     
WM3/VT/RS Контролер за верт. винификатор, V - обем (ниво),  Т - температура,  RS - интерфейс    
BIOSYSTEM 9.1  Контролер за винификатор вертикален с интерфейс за мрежа 230V ±10%  
BIOSYSTEM 9.2 Контролер за винификатор хоризонтален с индуктивен датчик за позициониране с интерфейс за мрежа    
BIOSYSTEM 9.3 RF Контролер за винификатор хоризонтален с интерфейс за мрежа, с безжично измерване на температурата, батерийно захранване 18 месеца    
BIOSYSTEM 9.4 Контролер за винификатор вертикален с пневматично разбъркване "БАРХEТНА РЪКА" 230V ±10%  
BIOSYSTEM 9.5 Контролер за винификатор вертикален 6+6 "ЕУРИКА" 230V ±10%  
BIOSYSTEM 9.6 Контролер за управление на хидравлична преса за грозде 230V ±10%  
BIOSYSTEM 9.7 Контролер за управление на инсталация за варене на бира 230V ±10%  
Биосист 9 Контролер за димогенератор с 3 изхода (шнек, нагревател, вентилатор)    
Биосист 9 Контролер за малка пароварилна камера 2i3o LCD 2x16    
Биосист 10 Контролер за тумблер с температура, вакуум, шим, 10 изхода    
Биосист1.01 Контролер за пароварилна камера единична; LED 12, 3i16o    
Биосист 1.01 Контролер за управление на естественна сушилня, 4 независими зони    
Биосист 4 Контролер пароварилна камера единична.LED 12  3i16o    
BIOSYSTEM 1.03 Контролер за пароварилна камера с измиване, LCD 4x20, 6 аналогови входа, 16 изхода, клавиатура с 10 буквено-цифрови и 6 фукционални бутона 230V ±10%  
BIOSYSTEM 1.03/250 Контролер за пароварилна камера с режим "ПЕЧЕНЕ" до 250°С 230V ±10%  
BIOSYSTEM 1.03/RH Контролер за сушилня с регулиране на влажността и с допълнителна функция "ПОДГРЯВАНЕ" 230V ±10%  
DTB/PTC/2K Панел-термометър с батерия, вграден сензор -50°С +99,9°С
LCD 12 mm 7 сегмента 3,5 разреда
  PTC 2K

F04/P2i2MPAP

Контролер за машина за затваряне на тенекии

   
F04VT Дозатор 70-90 литра ±0,2 литра; топла вода 25°С - 50°С ±0,4°С; за 3 мешалки    
FTT16KM Kонтролер за ниво и температура за цилиндрични съдове