Таймери (релета за време)

Таймерите
 служат за отмерване на временни интервали (часове, минути, секунди, милисекунди) и задействане (включване/изключване) на един или повече изходи в определена последователност и за определено време.

Таймер сигнализиращ - освен задействането по време има и изход сигнализиращ края на процеса.

Таймер цикличен -
изходите се включват и се изключват в определена последователност и за определено време, като тази последователност се повтаря циклично (многократно или безкрайно)

 

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КУТИЯ ИЗХОДИ РЕЛЕЙНИ Y ВХОД NO
{СТАРТ}
ДИАПАЗОН ДИСКРЕТНОСТ БАЗОВА ЦЕНА (лв)
C1TCC Tаймер цикличен с вложени цикли (цикъл в цикъл) C1 1   до 99h59'
t оn/off до 99" 
1" 75,00
C44T2P Tаймер с 2 изхода, t1->pause->t2, вход NO за {START / STOP} C44/2 2 t1, t2  до 59' pause до 59" 0,01" 85,00
D1T1/99,9sec Tаймер до 99,9" D1 1 0,1" - 99,9" 0,1" 55,00
D1T1C/9,99sec Таймер цикличен: работа, пауза; вход NO за {START / STOP} D1 1 √   0,01" - 9,99" 0,01" 55,00
D1T1C Таймер цикличен: работа, пауза, общо време; с избор на диапазон; вход NO за {START / STOP} D1 1 √  99h59' или 99'59" 1' или 1" 55,00
D1T1CE Таймер цикличен: работа, пауза, общо време; с избор на диапазон; вход NO за {START / STOP}; запис в EEPROM на всеки 15 минути D1 1 √  99h59' или 99'59" 1' или 1" 55,00
D1T1UP/DOWN Таймер до 99'59" с избор на UP/DOWN D1 1 √   99'59" 1" 55,00
FС1-2T2AS/CU/CD Tаймер сигнализиращ с избор на UP/DOWN, Y1=ON за време t set, след това Y2=ON FC1-2 2 до 99h59' 1' 75,00
FC2-2T1/заварка точкова Tаймер с дискретност 0,01" FC2-2 1 0,01" - 9,99" 0,01" 55,00
FC2-2T1A/99,9sec Tаймер с дискретност 0,1" FC2-2 1 0,1" - 99,9" 0,1" 55,00
FC2-2T1A/99min59sec Tаймер с с дискретност 1" FC2-2 1   99'59" 1" 55,00
FC2-2T1A99min Tаймер с дискретност 1' FC2-2 1 99' 1' 55,00
FC2-2T1AD Tаймер с избор на дискретност, включва след време t1 за време t2 FC2-2 1 0,1" - 99,9"
0,01" - 9,99"
0,1" или 0,01" 55,00
FC2-2T1S Tаймер сигнален, включва след време t set FC2-2 1 99'59" 1" 55,00
FC2-2T1SS Tаймер Y1=ON за време t1, след това Y2=ON за време t2 (сирена) FC2-2 2   99'59" 1" 60,00
FC2-2T2AS Tаймер сигнализиращ, Y1=ON за време t set, след това Y2=ON FC2-2 2 99'59" 1" 60,00
FC2-2T2AS/CD Tаймер сигнализиращ countdown, Y1=ON за време t set, след това Y2=ON FC2-2 2 99h99'59" 1" 60,00
FC2-2T2SS Tаймер Y1=ON за време t1, Y1=Y2=ON за време t2, OFF FC2-2 2 99'59" 1" 60,00
FC2-2T2BS при {START} Y1=ON; след време t set Y2 също се включва докато се махне входния сигнал {START}  FC2-2 2 99" 1" 60,00
FC2-2T2B  Tаймер с допълнителен вход NO {STOP} FC2-2 1 99' 1' 60,00
FC2-2T2B2  Tаймер с допълнителен вход NO {STOP} с рестартиране FC2-2 1 99'59" 1" 60,00
FC2-2T1C Tаймер цикличен, работа/пауза FC2-2 1   99h59' 1' 55,00
FC2-2T2S Двоен таймер с дискретност  0,1" FC2-2 2 0,1" - 99,9" 0,1" 60,00
FC3-8RS/D88/4i8Y/T Контролер таймерен за 5 процеса, 3 цифрви входа {ENABLE}, {START}, {STOP} FC3-8 8 3 0 - 9999,5" 0,5" 220,00
VC3-3T3C/9,99sec Таймер цикличен: t1->pause->t2->pause->t3->pause; вход NO за {START / STOP} VC3-3 3 √  0,01" - 9,99" 0,01" 100,00
VC3-3T3C/99,9sec Таймер цикличен: t1->pause->t2->pause->t3->pause; вход NO за {START / STOP} VC3-3 3 √  0,1" - 99,9" 0,1" 100,00