Таймери (релета за време)

Таймерите
 служат за отмерване на временни интервали (часове, минути, секунди, милисекунди) и задействане (включване/изключване) на един или повече изходи в определена последователност и за определено време.

Таймер сигнализиращ /S - освен задействането по време има и изход сигнализиращ края на процеса.

Таймер цикличен /C -
изходите се включват и се изключват в определена последователност и за определено време, като тази последователност се повтаря циклично (многократно или безкрайно)

/A - няма външни бутони, стартира се и се спира от клавиатурата
/B1 или /B2 - цифрата показва броя на входовете: външни бутони или контакти NO (START, STOP, ENABLE...)
- цикличен: работа, пауза, общо време или безкраен
/CD - count down
/CU - count up
/D - с избор на диапазон
/Т1, /Т2, /Т3 - цифрата показва броя на изходите Y - релейни или транзисторни

 

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КУТИЯ ИЗХОДИ Y ВХОД NO ДИАПАЗОН ДИСКРЕТНОСТ БАЗОВА ЦЕНА (лв)
C1/TCC Tаймер цикличен с вложени цикли (цикъл в цикъл) C1 1 няма до 99h59'
t оn/off до 99" 
1" 75,00
C44/T2P Tаймер с 2 изхода, t1->pause->t2, вход NO за {START / STOP} C44/2 2 t1, t2  до 59' pause до 59" 0,01" 85,00
D1/T1/99,9sec Tаймер до 99,9" D1 1 0,1" - 99,9" 0,1" 55,00
D1/T1C/9,99sec Таймер цикличен безкраен; работа, пауза до 9,99"; вход NO за {START / STOP} D1 1 √   0,01" - 9,99" 0,01" 55,00
D1/T1C/99h99min Таймер цикличен до 99h59' или безкрайно; работа, пауза до 99h59'; вход NO за {START / STOP} D1 1 √  99h59' или безкрайно 1' 55,00
D1/T1C Таймер цикличен: работа, пауза, общо време; с избор на диапазон; вход NO за {START / STOP} D1 1 √  99h59' или 99'59" 1' или 1" 55,00
D1/T1C/D/EEPROM Таймер цикличен: работа, пауза, общо време; с избор на диапазон; вход NO за {START / STOP}; запис в EEPROM на всеки 15 минути D1 1 √  99h59' или 99'59" 1' или 1" 55,00
D1/T1/UP-DOWN//99min59sec Таймер до 99'59" с избор на UP/DOWN OPI.D1DT.TIMER.99...UP D1 1 √   99'59" 1" 55,00
FС1-2/smoke Контролер за управление на димогенератор до 99h 59' с 3 изхода FC1-2 3 няма до 99h59' 1' 75,00
FС1-2/T2S/CU/CD Tаймер сигнализиращ с избор на count UP/DOWN, Y1=ON за време t set, след това Y2=ON FC1-2 2 до 99h59' 1' 75,00
FC2-2/T1/9,99sec Заварка точкова до 9,99 sec с дискретност 0,01" FC2-2 1 0,01" - 9,99" 0,01" 55,00
FC2-2/T1/B1/99,9sec Tаймер с дискретност 0,1"; при {START} Y1=ON за време t1 FC2-2 1 0,1" - 99,9" 0,1" 55,00
FC2-2/T1/99min59sec
044003
Tаймер с с дискретност 1"; при {START} Y1=ON за време t set FC2-2 1 99'59" 1" 55,00
FC2-2/T1/99min Tаймер до 99' с дискретност 1' с външен бутон {START} FC2-2 1 99' 1' 55,00
FC2-2/T1A/99min Tаймер до 99' с дискретност 1' без външен бутон {START} FC2-2 1 няма 99' 1' 55,00
FC2-2/T1D Tаймер с избор на дискретност, включва след време t1 за време t2 FC2-2 1 0,1" - 99,9"
0,01" - 9,99"
0,1" или 0,01" 55,00
FC2-2/T1S Tаймер сигнален, включва след време t set FC2-2 1 99'59" 1" 55,00
FC2-2/T2S/CD..... Tаймер Y1=ON за време t1, след това Y2=ON за време t2 (сирена) FC2-2 2   99'59" 1" 60,00
FC2-2/T2AS Tаймер сигнализиращ, Y1=ON за време t set, след това Y2=ON FC2-2 2 99'59" 1" 60,00
FC2-2/T2S/B1/CD Tаймер сигнализиращ countdown, Y1=ON за време t set, след това Y2=ON FC2-2 2 99h59'59" 1" 60,00
FC2-2/T2S/CD/B2 Tаймер сигнализиращ countdown, Y1=ON за време t set, след това Y2=ON с допълнителен вход NO {STOP} FC2-2 2 99'59" 1" 60,00
FC2-2/T2AC/F1 Таймер цикличен с 2 зависими един от друг изхода FC2-2 2 няма      
FC2-2/T2AC/F5 Таймер цикличен с 2 изхода; избор на 5 режима на работа FC2-2 2 няма      
FC2-2/T1C/9,99sec Таймер цикличен до 9,99" с 1 изход с външен бутон {START} FC2-2 1      
FC2-2/T2/B1/9,9sec при задействане на външен бутон {START} се включва Y1, след време t1 се включва и Y2; Y1 и Y2 стоят включени докато изтече t2, след което оба се изключват FC2-2 2 9,9" 0,1" 60,00
FC2-2/T2/B1/99,9sec при задействане на външен вход {START} се включва Y1 за време t1, след това Y1 се изключва и се включва и Y2 за време t2, след което Y2 също се изключва FC2-2 2 99,9" 0,1" 60,00
FC2-2/T2BS при {START} Y1=ON; след време t set Y2 също се включва докато се махне входния сигнал {START}  FC2-2 2 99" 1" 60,00
FC2-2/T2B  Tаймер с допълнителен вход NO {STOP} FC2-2 1 99' 1' 60,00
FC2-2/T2B2  Tаймер с допълнителен вход NO {STOP} с рестартиране FC2-2 1 99'59" 1" 60,00
FC2-2/T1AC Tаймер цикличен, работа/пауза FC2-2 1 няма  99h59' 1' 55,00
FC2-2/T2S Двоен таймер с дискретност  0,1" FC2-2 2 0,1" - 99,9" 0,1" 60,00
FC3-8RS/D88/4i8Y/T Контролер таймерен за 5 процеса, 3 цифрви входа {ENABLE}, {START}, {STOP} FC3-8 8 3 0 - 9999,5" 0,5" 220,00
VC3-3/T3C/9,99sec Таймер цикличен: t1->pause->t2->pause->t3->pause; вход NO за {START / STOP} VC3-3 3 √  0,01" - 9,99" 0,01" 100,00
VC3-3/T3C/99,9sec Таймер цикличен: t1->pause->t2->pause->t3->pause; вход NO за {START / STOP} VC3-3 3 √  0,1" - 99,9" 0,1" 100,00
VC3-3/T3C/pause999 Таймер цикличен: t1->pause->t2->pause->t3->pause; вход NO за {START / STOP}; t1,t2,t3=0,1" - 99,9"; пауза=1" - 999" VC3-3 3 √  0,1" - 99,9" 0,1" 100,00
VC3-3/T3C/enable Таймер цикличен: t1->pause->t2->pause->t3->pause; вход NO за {START / STOP}; t1,t2,t3=0,1" - 99,9"; пауза=1" - 999" VC3-3 3 √  0,1" - 99,9" 0,1" 100,00