Конструктивни модификации (Кутии)

Основните модификации са 2: за панел и за DIN релса.

C1 Базов модел "С1"
за панел DIN 72 х 36 mm
дълбочина 75 mm
отвор за монтаж 68 х 33 mm
до 2 релейни изхода  5 A / 250 VAC
дисплей 1 х 4 цифри
5 светодиода
4 клавиша
вграден зумер
опция с интерфейс
D1 Базов модел "D1" за DIN-релса
ширина 34 mm (2 бушона)

клеми 5A, опция разглобяеми
1 релеeн изход  5 A / 250 VAC
1 логически изход 5 V 15 mA
дисплей 1 х 3 цифри

5 светодиода
3 клавиша
вграден зумер
FC1-2Базов модел "FС1-2"
за панел 96 х 48 mm, дълбочина 100 mm
отвор за монтаж 93 х 45 mm
клеми 5A, опция разглобяеми
4 клавиша, вграден зумер

модел "FС1-2", "G14R"
до 2 релейни изхода  5 A / 250 VAC
2 входа за сензори

дисплей 1 х 3 цифри
5 светодиода

модел "С44/1"
до 4 релейни изхода  5 A / 250 VAC
4 входа за сензори

дисплей 1 х 7 цифри
8 светодиода

модел "С44/2"
до 4 релейни изхода  5 A / 250 VAC
4 входа за сензори

два дисплея 2 х 3 цифри
8 светодиода

модел "FС44"
до 4 релейни изхода  5 A / 250 VAC
4 входа за сензори

дисплей 1 х 4 цифри
8 светодиода
FC2-2 Базов модел "FС2-2"
за панел 96 х 48 mm дълбочина 65 mm
отвор за монтаж 88 х 38 mm
до 2 релейни изхода  5 A / 250 VAC
2 входа за сензори или контакти

клеми 5A, опция разглобяеми
дисплей 1 х 3 цифри
4 клавиша
FC3-8 Базов модел "FС3-8" за DIN-релса
ширина 104 mm (6 бушона)

разглобяеми клеми 5A
дисплей LCD 2 х 16
до 10 изхода 1 A / 250 VAC (12 VDC 20 mA)
8 входа за сензори или контакти

8 (10) светодиода
3 клавиша
вграден зумер
опция с интерфейс
FTT16K Базов модел "FTT16K"
за панел 96 х 96 mm
дълбочина 115 mm
отвор за монтаж 91 х 89 mm
разглобяеми клеми 5A
6 релейни изхода  5 A / 250 VAC

два дисплея 2 х 4 цифри
6 светодиода за изходи
8 светодиода функционални

3 клавиша
вграден зумер
VC3-3 Базов модел "VС3-3" за DIN-релса
ширина 68 mm (4 бушона)

разглобяеми клеми 5A
дисплей 1 х 3 цифри
до 3 релейни изхода  5 A / 250 VAC
3 светодиода за изходи
3 светодиода функционални
4 клавиша

вграден зумер
опция с интерфейс