Контролери, регулатори за DIN-релса

Широка гама контролери и регулатори със захранване 230 V, консумация под 2 W и разнообразни възможности.
Кутиите са удобни за непосредствено монтиране в табло без допълнителни подготовки, това облегчава и ускорява внедряването на уредите в действие.
    3 базови модела за DIN-релса:
    D1          ширина 34 мм (колкото 2 предпазителя), 1-3 входа, 1 релеен изход, 1 изход 5(12)V/15(50)mA
    VC3-3    ширина 68 мм (4 предпазителя), 3 входа, 3 релейни изхода, опция интерфейс за мрежа
    FC3-8    ширина 104 мм (6 предпазителя), 4(8) входа, 8 изхода (триак,оптотриак или транзисторен ключ)

    Сензори - обикновено не се комплектоват към изделията поради голямо разнообразие и конструкции. За изделия със сензор в комплекта това изрично е посочено "+сензор".
 

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КУТИЯ ИЗХОДИ ВХОДОВЕ РЕГУЛИРАНЕ ДИАПАЗОН ДИСКР
ЕТНОСТ
БАЗОВА ЦЕНА (лв)
D1/2i1o/C Контролер за охлаждане с отчитане на стайна и външна температури + 2 сензора РТС D1 1 релеен 2 сензора PTC двупозиционно -40°С +100°С 0,1°С 70,00
D1/2i1o/cool Контролер за икономично охлаждане + 2 сензора РТС; охлажда помещението ползвайки разликата в температурите стайна / външна D1 1 релеен 2 сензора PTC двупозиционно -40°С +100°С 0,1°С 70,00
D1/DT Диференциален термоконтролер + 2 сензора РТС, управлява подгряването на бойлер за топла вода от соларни батерии D1 1 2 сензора PTC двупозиционно -45°С +150°С 0,1°С 70,00
D1/HC/2i1o

 opi_D1_parno_toplik..
Контролер + 2 сензора РТС:  за парно (вода, околна температура): управлява подгряването на водата за отопление в зависимост от външната температура. D1 1 2 сензора PTC двупозиционно -45°С +150°С 0,1°С 70,00
D1/HC/3i1o Контролер + 3 сензора РТС: за парно (вода, стайна, околна температура) D1 1 3 сензора PTC двупозиционно -45°С +150°С 0,1°С 80,00
D1/IN-OUT/2i1o

Контролер за управление на електрически котел за парно отопление, предназначен е за управление на отоплителен модул (котел), като регулира температурата на входа Tin в зависимост от изходната температура Tout

D1 1 3 сензора PTC двупозиционно -45°С +150°С 0,1°С 80,00
D1/HL-50+140
044014
Терморегулатор + сензор до 100°С / 140°С; избор нагряване/охлаждане D1 1 релеен
1 SSR или оптотриак
сензор PTC двупозиционно -50°С +140°С 0,1°С 60,00/65,00
D1/HL/2i2o-50+140 Терморегулатор двуканален + 2 сензора до 100°С / 140°С; избор нагряване/охлаждане D1 1 релеен
1 SSR или оптотриак
 сензора PTC двупозиционно -50°С +140°С 0,1°С 75,00
D1/HL/Pt100 Терморегулатор -50°С  +500°С; избор нагряване/охлаждане, без сензор D1 1  Pt100 двупозиционно -50°С +500°С 1°С 55,00
D1/PID500NO Терморегулатор PID с изходи за нагревател (SSR) и охладител (релеен), 1-500°С, без сензор D1 1 релеен
1 SSR или оптотриак
Pt100 PID -50°С +500°С 1°С 60,00
D1DA500 Терморегулатор двупозиционен + алармен изход, 1-500°С (1 изход реле,1 изход за SSR), без сензор D1 1 релеен
1 SSR или оптотриак
Pt100 двупозиционно -50°С +500°С 1°С 55,00
VC3-3/D3 Триканален регулатор + 3 сензора VC3-3 3 релейни 3 сензора DS18B20 двупозиционно 0 - 99,9°С 0,1°С 110,00
VC3-3/RS/Dest Двуканален регулатор + 2 сензора VC3-3 2 релейни 2 сензора DTS1 двупозиционно 0 - 99,9°С 0,1°С 110,00
VC3-3RS 500 Термометър до 500°С, с интерфейс, алармено реле програмируемо, без сензор VC3-3 1 релеен Pt100 няма 0°С +500°С 1°С 100,00
VC3-3 PT-50+2001i1o Терморегулатор прецизен от -50°С до +200°С (500°С) с вход Pt100 двупроводно VC3-3            
VC3-3DC120 Терморегулатор двуканален за 2 бр. Рt100, от -10°C до +120°C VC3-3            
VC3-3/2i2o Контролер за парно отопление с изход "антизамръзване" + 2 сензора VC3-3 2 релейни 2 сензора DTS1 двупозиционно 0 - 99,9°С 0,1°С 98,00
VC3-3/DS100 Терморегулатор двустепенен за 2 групи нагреватели 1-100°С + 2 сензора VC3-3 2 релейни 2 сензора DTS1 двустепенно 0 - 99,9°С 0,1°С 98,00
VC3-3/DS100/2T Терморегулатор двустепенен за 2 групи нагреватели от -10°С до +99,9°С + 2 сензора с допълнителен вход за външна температура VC3-3 2 релейни 2 сензора DTS1 двустепенно 0 - 99,9°С 0,1°С 98,00
VC3-3DC500 2i2o Терморегулатор двуканален за 2 бр. Рt100, с 2 релейни изхода, до 500°C VC3-3            
VC3-3/RH100 Хигростат 0 - 100% RH + сензор цифров; 1 изход за овлажнител и  1 изход за осушител  VC3-3 2 RHTM трипозиционно 0 - 99,9%RH 0,1%RH 140,00
VC3-3/RH100/TC Хигростат 0 - 100% RH + сензор цифров; с 1 изход за цикличен  таймер (работа, пауза) до 99 ' и 1 изход за  осушител VC3-3 2 RHTM двупозиционно 0 - 99,9%RH
0 - 99'
0,1%RH 150,00
VC3-3TRH 100-100 Термохигростат + сензори за температура и относителна влажност; изходи за овлажнител, нагревател, охладител (осушител)  VC3-3 3 релейни RHTM двупозиционно 0 - 99,9°С
0 - 99,9%RH
0,1°С
0,1%RH
160,00
VC3-3/ТS100/Clima Регулатор тристепенен + 2 сензора, за 3 групи нагреватели от -10°С до +100°С, две температури за климатизация VC3-3 3 2 сензора DTS1 тристепенно от -9,9°С
до 99,9°С
0,1°С 110,00
VC3-3/DS100 Терморегулатор (басейн, инкубатор; погрешност <0,3 °С) + сензор цифров VC3-3 2  DTS1 двустепенно от -9,9°С
до 99,9°С
0,1°С 88,00
VC3-3/TP100 Терморегулатор от -50°С до +99,9°С  с избор нагряване / охлаждане; изходи за нагревател, охладител VC3-3 2 SMT160-30z трипозиционно от -50°С
до 99,9°С
0,1°С 88,00
VC3-3/TP/MV Терморегулатор трипозиционен пропорционален за мотор вентил от 0°С до +99,9°С; изходи за нагревател, охладител VC3-3 2 DS18B20 трипозиционно от 0°С
до 99,9°С
0,1°С 88,00
FC3-8RS сушилня Термохигростат LCD 2x16 + 1 сензор TRH и интерфейс за работа в мрежа; изходи за нагревател, охладител, овлажнител, осушител, + 20 $ за всеки друг изход (до 8) FC3-8 4 - 8 RHТМ двупозицио 0 - 99,9°С
0 - 99,9%RH
0,1°С
0,1%RH
400,00
FC3-8RS/3pid Tермохигростат за втасвател + 1 сензор TRH; с 3 PID: нагревател, охладител, овлажнител; интерфейс за работа в мрежа FC3-8 3 RHТМ PID 0 - 99,9°С
0 - 99,9%RH
0,1°С
0,1%RH
320,00
FC3-8RS/2pid Tермохигростат за втасвател (с 2 PID-регулатора)  FC3-8            
FC3-8TRH/4I8O Термохигростат LCD 2x16 + 2 сензора TRH; двузонов; интерфейс за работа в мрежа; изходи за нагревател, охладител, овлажнител, осушител FC3-8 8 2 сензора RHTM трипозиционно + PID     400,00
FC3-8RS/Dest