Многоканални контролери

 D6 D9

C10 

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ цена

Е04-Е08 controller

управление на втасални камери (пруфери) със стъпков зареждач  
Pi420/FRP Контролер за изпитване на бетонови проби на натиск  
FC3-8RS сушилня Термохигростат LCD 2x16 + 1 сензор TRH и интерфейс за работа в мрежа; изходи за нагревател, охладител, овлажнител, осушител, + 20 $ за всеки друг изход (до 8) TRH регулатор
FC3-8TRH100 Tермохигростат за втасвател + 1 сензор TRH, с 3 изхода: нагревател, охладител, овлажнител  
FC3-8TRH100PID Tермохигростат за втасвател + 1 сензор TRH; с 3 ПИД: нагревател, охладител, овлажнител; интерфейс за работа в мрежа TRH регулатор
FC3-8RS Tермохигростат за втасвател (с 2 пид-регулатора)  TRH регулатор
FC3-8TRH/4I8O Термохигростат LCD 2x16 + 2 сензора TRH; двузонов; интерфейс за работа в мрежа; изходи за нагревател, охладител, овлажнител, осушител TRH регулатор
FC3-8 RS 8 inputs / 8 outputs  многопортов RS интерфейс (по договаряне). Може да се програмира за различни приложения. разни
D7-20x20 (LCD4x20) 7 входа за Pt100, 12 цифрови входа, 24 изхода за релета 24V, интерфейс за мрежа, за управление и регистрация на 7 хладилника/фризера и други приложения разни
D7-21i21o (LCD4x20) 21 входа PTC/NTC, 21 изхода за релета 24V, 21-канален терморегулатор разни
MИК16/C 15-канален измерител на температури с 1 токов изход 4-20 мА Измерител
D31 (LCD4x20) 31 analog inputs / 5 outputs за релета 24V, интерфейс. Може да се програмира за различни приложения. Измерител
FC10-10 TRH100-100 Термохигростат + 4 сензора TRH;   4 зони (всяка с влага и температура) TRH регулатор
FC10-10 TRH STEPS Термохигростат + 1 сензор TRH; за сушилня с 10 изхода, с програми и стъпки TRH регулатор
FC1010SM Контролер смесител топла вода с 2 датчика, с дозиране за 5 тестомешалки разни
FC10-10 RS Контролер до 10 изхода, 16 входа, многопортов RS интерфейс, RTC, LCD2x16 h=10mm. Може да се програмира за различни приложения. разни
FC6-16 RS (LCD4x20) 16 изхода (32 изхода), много входове, многопортов RS интерфейс. Може да се програмира за различни приложения. разни