Многоканални контролери

 D6 D9

C10 

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
КУТИЯ
цена

Е04-Е08 controller

управление на втасални камери (пруфери) със стъпков зареждач E04-E08  
Pi420/FRP Контролер за изпитване на бетонови проби на натиск 4x20   
FC3-8RS сушилня Термохигростат LCD 2x16 + 1 сензор TRH и интерфейс за работа в мрежа; изходи за нагревател, охладител, овлажнител, осушител, + 20 $ за всеки друг изход (до 8)   TRH регулатор
FC3-8TRH100 Tермохигростат за втасвател + 1 сензор TRH, с 3 изхода: нагревател, охладител, овлажнител    
FC3-8TRH100PID Tермохигростат за втасвател + 1 сензор TRH; с 3 ПИД: нагревател, охладител, овлажнител; интерфейс за работа в мрежа   TRH регулатор
FC3-8RS Tермохигростат за втасвател (с 2 пид-регулатора)    TRH регулатор
FC3-8/TRH/4I8O Термохигростат LCD 2x16 + 2 сензора TRH; двузонов; интерфейс за работа в мрежа; изходи за нагревател, охладител, овлажнител, осушител   TRH регулатор
FC3-8 RS 8 inputs / 8 outputs  многопортов RS интерфейс (по договаряне). Може да се програмира за различни приложения.   разни
D7-20x20 (LCD4x20) 7 входа за Pt100, 7/12 цифрови входа, 16/24 изхода за релета 24V, интерфейс за мрежа, за управление и регистрация на 7 хладилника/фризера и други приложения   разни
D7-21i21o (LCD4x20) 21 входа Pt100 (PTC/NTC), 21 изхода за релета 24V, 21-канален терморегулатор   разни
MИК16/C 15-канален измерител на температури с 1 токов изход 4-20 мА   Измерител
D31 (LCD4x20) 31 analog inputs / 5 outputs за релета 24V, интерфейс. Може да се програмира за различни приложения.   Измерител
FC10-10 TRH100-100 Термохигростат + 4 сензора TRH;   4 зони (всяка с влага и температура)   TRH регулатор
FC10-10 TRH STEPS Термохигростат + 1 сензор TRH; за сушилня с 10 изхода, с програми и стъпки   TRH регулатор
FC1010SM Контролер смесител топла вода с 2 датчика, с дозиране за 5 тестомешалки   разни
FC10-10/RP400 Контролер за управление на ротационна пещ с режим "подгряване" FC10-10  разни
FC10-10 RS Контролер до 10 изхода, 16 входа, многопортов RS интерфейс, RTC, LCD2x16 h=10mm. Може да се програмира за различни приложения.   разни
FC6-16 RS (LCD4x20) 16 изхода (32 изхода), много входове, многопортов RS интерфейс. Може да се програмира за различни приложения.   разни