VIKIS     PROCESS CONTROLLERS, SENSORS, TIMERS, POWER ELECTRONICS, COMPUTER SYSTEMS ALARM SYSTEMS, RFID, AUTOMATION

    

“VIKIS electronics”, създадена в 1989 г. от специалисти, имащи голям опит в електрическите измервания и управлението на процеси, добит в работата им в поделенията на "Микроелектроника" - Ботевград; проектира и изработва микропроцесорни устройства (регулатори, таймери, броячи, термохигростати, многоканални микропроцесорни контролери и компютърни системи за събиране на данни и за управление на процеси) за автоматизация на технологични процеси за различни производства, изискващи измерване, регулиране и регистриране на температури в диапазона от –50°С до +1500°С, относителна влажност, ниво, дебит, обеми, налягане, положение на изпълнителни механизми.
    Използват се за управление на машини и съоръжения, пещи, тунелни пещи, вани, сушилни, бакелитизатори, шприц-машини, екструдери, опаковъчни машини, термокамери, помещения, хладилни инсталации, соларни инсталации за топла вода, климатизация на помещения и складови стопанства. Голяма гама такива устройства се използват в частност в месопреработката, винарството, хлебарството, млекопреработката, обработката на пластмаси, термообработка на детайли, в много такива производства работят наши управляващи устройства.
    Също така имаме опит в изграждането на алармени системи, системи за контрол на достъпа, на базата на наши централи, сирени, четци и софтуер. Предлагаме датчици за влага, температура, индуктивни и оптически; компоненти за силова електроника: SSR, регулатори на мощност, захранващи модули.