Броячи, дозатори

Броячите и дозаторите отброяват събития или импулси, формирани от датчици, като управляват изходите си в зависимост от достигането на определен брой или количество.
   

 

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КУТИЯ ИЗХОДИ РЕЛЕЙНИ Y ВХОД NO
{START}
ДИАПАЗОН БАЗОВА ЦЕНА (лв)
C1C Брояч на импулси от 1 до 9999; цифров филтър C1   1 - 99х999 55,00
FC2-2/C999/9,9sec Брояч на импулси от 1 до 99 х 999, програмируем вход (1 - 99 импулса на брой); цифров филтър; след достигане на зададен брой импулси Y1 се включва за определено време (0,1"-9,9"); Fmax=5 KHz FC2-2 1 1 - 99х999 55,00
FC2-2C999A Брояч на импулси от 1 до 99 х 999, цифров филтър, Y1 се включва за определен брой импулси, след което Y1 се изключва и броението продължава до зададения брой импулси,   Fmax=5 KHz FC2-2     1 - 999 55,00
FC2-2C999R Брояч реверсивен с 2 входа, импулсите на които се добавят и се вадят по зададен алгоритъм FC2-2     1 - 999 55,00
FC2-2/C999D Дозатор за вода с вход за цифров водомер 0,1 - 550 импулса/литър,   изход релеен Y1 за вентил вода FC2-2 1 0,1 - 99,9
1 - 999
литра
60,00
FC2-2C999S Брояч от 1 до 999, програмируем вход + вход синхронизация. Брои след задействане на входа за синхронизация          
C44/C7/3 COUNTER Брояч на импулси 7 -разреден, 3 регистъра (за партида, смяна, седмица/месец), енергонезависим C44/1     9999999 100,00
D1/C999/9,9sec
044013
Брояч на импулси от 1 до 99 х 999, програмируем вход (1-99 импулса на брой); цифров филтър; след достигане на зададен брой импулси Y1 се включва за определено време (0,1"-9,9"); Fmax=5 KHz D1 1   0,1 - 9,9" 50,00
D1/C999/255sec Брояч на импулси от 1 до 99 х 999, програмируем вход (1-99 импулса на брой); цифров филтър; след достигане на зададен брой импулси Y1 се включва за определено време (1"-255"); Fmax=5 KHz D1 1   1 - 255" 50,00
VC3-3DD Дозатор двоен с 2 релейни изхода, 2 входа за водомери, 2 входа за старт (0,3 - 99,9 литра) VC3-3  2 2 0,3 - 99,9
литра
80,00