Компютърни системи за управление и регистрация на процеси

  Компютърни регистриращи и управляващи системи
РСТП-2008 Регистрираща система за темп, влажности,процеси (за 16-80 камери) за 16 канала
РСТП-2008 Демо Демо версия на РСТП-2008 -- линк за сваляне
РСТ-2010 Регистрираща система за термообработка на европалети и дървени опаковки, вкл. контролер с 4 входа, 4 сензора, интерфейсен кабел, програма за управление, регистрация и протоколиране на процеса
TRH-control Комп.система за управление и регистрация на климатична камера (камери)
КСУТП-2000 Комп. Управляваща система за пещи,сушилни,бакелитиз.
ММССТ6416 Комп рег.система за температури за силози
КСКЕ-2006 Комп система за консумираната електроенергия и работата на мощностите
КУРС-2006  Управляваща и регистрираща система за хладилни камери (до 200 бр)
F04RS (F99RS) Интерфейсен модул за работа в мрежа ( при разст. до РС над 60 метра)
 

КСУТП – 02 – Компютърна система за управление и архивиране на температурни процеси за пещи, бакелитизатори, сушилни. Включва многоканален  контролер, интерфейс, персонален компютър и софтуер за оператора.

 

КСУВИН – 99/05  - Система за регистриране работата на ферментатори при винопроизводството

 

РСТП–2005 – Регистрираща система на параметрите на технологични процеси. Обхваща работата на контролерите в локална мрежа, архивира параметрите във файлове: температури, влажности, работата на изходите, а също изпълнението на процесите като цяло при работата на контролерите (сушене, термообработка, пушене, печене и др.)

 

TRH – Process Control – система за многоканално управление на температури и влажности.